• کرمان - خیابان شفا - ساختمان پزشکان شفا
 • تماس: 03432478168
 • پیامک: 09136315305
 • شنبه - چهارشنبه: 16:00 - 20:00

فاطمه زارع پور

فاطمه زارع پور

روانشناس کودک و نوجوان

ساعات کاری

 • دوشنبه
  16:00 – ۲۰:۰۰

تخصصروانشناسی کودکان استثنائی و اختلالات یادگیری
مدرک تحصیلیکاندیدای دکتری روانشناسی کودکان استثنائی
زمینه های تخصص

 • اختلالات یادگیری
 • اختلالات بیش فعالی و نقص توجه
 • تقویت توجه و تمرکز
 • برنامه ریزی و هدایت تحصیلی
 • مهارتهای زندگی
 • مهارتهای فرزند پروری
 • آزمون های هوش، استعداد و شخصیت
تجربیات کاری

فاطمه زارع پور. ایشان کارشناسی ارشد روانسنجی و کاندیدای دکترای روانشناسی کودکان استثنائی است. دکتر زارع پور از سال ۱۳۹۴ فعالیت حرفه ای خود را در این مرکز در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات یادگیری، بیش فعالی و کمبود توجه، تقویت توجه و تمرکز، برنامه ریزی و هدایت تحصیلی، آموزش مهارت های زندگی، مهارت های فرزندپروری، بهبود روابط والد- کودک، آزمون های هوش، استعداد، شخصیت آغاز نموده است.