• کرمان - خیابان شفا - ساختمان پزشکان شفا
 • تماس: 03432478168
 • پیامک: 09136315305
 • شنبه - چهارشنبه: 16:00 - 20:00

روانشناسان ما

مهسا خواجه

روانشناس زوج و خانواده

فاطمه زارع پور

روانشناس کودک و نوجوان

شیرین سادات علوی

روانشناس کودک و نوجوان

نوبیه حسنی دهقان

روانشناس کودک و نوجوان

جدول زمانی:

 • شیرین سادات علوی
  شنبه تا چهارشنبه - 16:00 تا 20:00
 • فاطمه زارع پور
  دوشنبه - 16:00 تا 20:00
 • مهسا خواجه
  یکشنبه تا چهارشنبه - 16:00 تا 20:00
 • زهره حسینی
  یکشنبه و سه شنبه - 16:00 تا 20:00
 • نوبیه حسنی دهقان
  چهارشنبه - 16:00 تا 20:00